Gizlilik Politikası
Hotline
0

Gizlilik Politikası

GİZİLİK POLİTİKASI 
Ecobor.com.tr bünyesindeki Ecobor.com.tr, site ziyaretçilerinin ve alışveriş yapan kullanıcıların "Ecobor.com.tr" elektronik ticaret web sayfası (e-ticaret web sitesi) aracılığı ile kaydedilen/ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile açıkça belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.
Kişisel bilgilerin yer aldığı ve oluşturduğu, ad soyad, adres, telefon (sabit hat/gsm) ve e-posta adresi gibi kullanıcı doğrulayan,  tanımlayan/tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup Gizli Bilgiler olarak kalacağını taahhüt eder.
Ecobor.com.tr Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan maddeler haricinde kişisel bilgilerin şirket veya şahış olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını taahhüt eder.
Ecobor.com.tr, kişisel bilgileri şirket bünyesinde yer alan kurumsal nitelikteki çalışmalarını; müşteri profili belirlemek, analiz etmek, daha kaliteli ve kapsamlı hizmet vermek , istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabileceğini ve sadece bu çalışmaların yapılması amacını taşıyan çalışmalar neticesinde gerek gördüğünde üçüncü kişiler ile paylaşabileceğini iş bu sözleşme (gizlilik politikası) ile bildirir.
Ecobor.com.tr, web sitesinde kayıtlı olan kişisel bilgileri gizli tutmayı,  gizli tutulan bilgilerin muhafaza edilmesini,  bu bilgilerin bir bölümünü veya tamamını kamusal alanda ve üçüncü şahışlar ile paylaşmayacağını, paylaşılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını taahhüt eder. Elektronik ortamda alınan ve kaydedilen tüm bu gizli bilgilerin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasına rağmen, web sitesine, yazılım sistemine, barındığı sunucu sistemine karşı yapılan saldırı ve yasa dışı eylemler sonucunda saklı tutulan gizli kişisel bilgilerin zarar görmesi, veya üçüncü sahışların erişebilmesi durumunda, "ECOBOR"un herhangi bir sorumluluk almayacağını beyan eder.
SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Ecobor.com.tr, 18 yaş altı kullanıcı ve ziyaretçilerin web sitesi üzerinden sipariş vermek için yapacağı işlemlerde ebeveyn veya velilerinin izni olması gerektiğini bildirir. Bu bildirime rağmen yapılan işlemlerde Ecobor.com.tr kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir.
Ecobor.com.tr, saklı tuttuğu gizli bilgilerin, bilgilere erişebilme yetkisine sahip olan yasal merciler tarafından istenmesi veya mahkeme kararı ile tebliğ edilen, tebliğe istinaden talep edilmesi durumunda yetkili mercilere ileteceğini kullanıcılara/ziyaretçilere bildirir. 
"Ecobor.com.tr" web sitesi üzerinden, kullanıcıların (ziyaretçi) vermiş oldukları sipariş ve yapılan işlemler için, iş bu sözleşme ve sipariş onay sayfasında, bilgilendirme sayfalarında yer alan satış sözleşmesini de kabul ettiğini bildirir, kullanıcı bu bildirimi ve sözleşmeyi kabul ettiğini beyan eder.
Ecobor.com.tr, bu Gizlilik Politikası'nda yer alan maddeleri/hükümleri,kullanıcı/ziyaretçilere haber vermeksizin, web sitesinde yayınlamak kaydı ile tek taraflı olarak değiştirebilir. Ecobor.com.tr değişiklik yapmış olduğu Gizilik Politika'sının maddeleri veya tamamında yer alan hükümleri yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girdiğini, kullanıcı/ziyaretçileri açık olan bu sözleşme ile bilgilendirdiğini bildirir ve beyan eder.
Ecobor.com.tr; web sitesini ziyaret eden, sipariş işlemi ve diğer işlemleri gerçekleştiren kullanıcıların tamamı; internet web sitelerinin ziyaretlerinde kullanılan browserlerin genel özelliği olan çerezlerin kaydedilmesi (cookie) kullanıcı kolaylılığı, hız, verimlilik ve güvenlik amaçlı özelliği olduğunu ve kullanıcıların browserlarından kaynaklanan kişisel ayarlara bağlı olarak bilgisayar ve tüm elektronik iletişim araçların bu özelliğe sahip olduğunu, bildiğini kabul eder.
Ecobor.com.tr.com ziyaret eden kullanıcıllar web sitesi üzerinden yapılan alışveriş, kayıt ve diğer tüm işlemler için geçerli olan bu Gizlilik Politika'sına ait madde/hükümlerin açıkça belirtildiğini, tüm madde ve şartları kabul ettiğini, kabul ettiği madde/hükümlerden dolayı yasal olarak hak talep etmeyeceğini/edemeyeceğini kabul ve beyan etmiş sayılır.